Idea

Idea Klubu Zdobywców Korony Baran jest nakreślona w poniższym, pięciopunktowym manifeście:

  1. Klub Zdobywców Korony Baran zrzesza osoby, które chcą zdobyć lub już zdobyły szczyty górskie z listy Szczytów, określane jako Korona. Szczyty zlokalizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Do Korony zostało wybrane 36 Szczytów, które są najwyższe w różnych pasmach i grupach górskich w Polsce, niezależnie od aktualnie obowiązującej regionalizacji fizycznogeograficznej. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się jakiekolwiek kontrowersje, który szczyt powinien być uznany jako najwyższy, w Koronie uwzględniane są wszystkie opcje.
  3. Celem Klubu jest popularyzacja wysiłku, trudu i znoju jako elementów kluczowych na drodze do osiągania celów, krzewienie miłości do wszelkich przejawów życia oraz rozwijanie umiejętności dostrajania się do mistyki Ducha Gór.
  4. Klub powstał w wyniku spontanicznej inicjatywy grupy prywatnych osób nie godzących się z polityką akcesyjną Klubu Zdobywców Korony Gór Polski przy miesięczniku krajoznawczo-turystycznym "Poznaj swój kraj" oraz poddających w wątpliwość zasadność wyboru Szczytów Korony Gór Polski w tymże klubie. Klub Zdobywców Korony Baran jest więc alternatywą dla Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.
  5. Klub opiera swe działanie tylko i wyłącznie na chęci zdobywania Szczytów przez wszystkich zainteresowanych niezależnie od ich wieku: bez zadęcia i chlubienia się, ukrytej reklamy prenumeraty, prac społecznych, organizowania życia klubowego, imprez wzajemnej adoracji, przywilejów, praw i obowiązków, zarządów, dyplomów, protokołów, tytułów, wpisowego, odznak, zaliczeń, posiedzeń, obrzędów i najwyższych godności. Sens istnienia i działania Klubu zamyka się w zdaniu:

Chodzimy po górach, bo je kochamy