Dzień Niepodległości

Opublikowane przez w Notatki

Flagi wywieszone łopoczą dumnie, krok defiladowy marszy niepodległościowych dudni po miastach i wioskach, pieśni patriotyczne harmonizują z bojowym duchem jak kraj długi i szeroki.

A tymczasem w naszej małej, lokalnej ojczyźnie, w patologicznie* wielodzietnej, pięcioosobowej rodzinie pomieszkującej w pagórkowatej wioseczce na północno-wschodnich rubieżach małopolskiej stolicy, Independence Day 2015 przyniósł ponadto jeszcze jeden przejaw wyzwolenia.

Otóż Tymon (na dzisiaj lat 11, klasa VI) i Pola (lat 9, klasa IV) postanowili wyzwolić się z systemu publicznej edukacji i przejść na edukowanie domowe. I tak się akurat patriotycznie złożyło, że 11 listopada 2015 jest pierwszym dniem tejże przygody.

Na niniejszej stronie będziemy się starali publikować przemyślenia i spostrzeżenia z rozwoju sytuacji na froncie wyzwoleńczym: czy heroiczne powstanie dzieciaków za kilka lat będzie oceniane w kategoriach sukcesu czy porażki? Jaki będzie przebieg kampanii? I co wydarzy się po drodze? Tym bardziej, że Ida (lat 7, klasa I) nadal pozostaje w szkole, gwarantując tym samym wysoką dynamikę wydarzeń i szeroki kąt widzenia…

Zostańcie z nami! 🙂


* Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, rodzina wielodzietna to ilość dzieci 3+. Ponieważ zaś Ministerstwo Edukacji uznało w swojej hojności kilka lat temu, że może wspierać finansowo w akcji „Wyprawka Szkolna” patologie wymienione jednym tchem wraz z wielodzietnością („ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm, narkomanię lub wielodzietność”), poczuliśmy wyraźną ekscytację z awansu społecznego i odczuwamy silną potrzebę chwalenia się nim 😉

Podpis autora