Pieniński lepiej

Opublikowane przez w Notatki

Z wycieczki na Durbaszkę przywozimy kolejną niebanalną myśl. Po Refleksyjnych olśnieniach Idy i następujących po nich Pragmatycznych filozofiach Poli, czas na Mądrość Tymona… 

Na Durbaszce tym razem impreza niespotykana: sześćdziesiąta rocznica urodzin pewnego Bardzo Ważnego Człowieka. W ramach daru intelektualnego, nasz pierworodny wraz z zespołem, oprócz pieśni ku czci, skomponował także kilka Szymborskich Lepiejów.

Podobną gatunkowo lirykę znaleźć można w Opisie wyprawy na Mędralową realizowanej trzy lata temu w ramach Klubu Zdobywców Korony Baran, dzisiaj natomiast cytujemy jeden z lepiejów durbaszkowych, niosących jakże krytyczną wartość merytoryczną:

Lepiej wąsom dać swobodę, niż nasikać sobie w brodę…
Tymon

W temacie filozoficznych ziarenek zasiewanych przez Pieniny, to byłby zdaje się szach i mat…

Podpis autora