1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin Serwisu internetowego Pozytywy Edukacji, dalej zwany Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu internetowego Pozytywy Edukacji.

1.2. Serwis internetowy Pozytywy Edukacji dostępny pod adresem internetowym pozytywy.pl jest prowadzony przez firmę Kinga Pukowska Polekont, ul. Dąbska 18D/LU5, 31-572 Kraków, NIP 6792518832, REGON 120432382, dalej zwaną Operatorem.

1.3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

1.4. Osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu jest dalej zwana Użytkownikiem.

1.5. Operator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w jego dostępności czy funkcjonowaniu spowodowane błędami programistycznymi, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu czy dowolnych jego elementów z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

1.6. Operator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią wynikającą z korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

1.7. Wszelkie dane podane lub pozyskane przez Operatora od Użytkowników w związku z działaniem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Pozytywy Edukacji.

2. Zakres Serwisu

2.1. Za pośrednictwem Serwisu, Operator realizuje następujące usługi:

3. Publikacja treści

3.1. Treści informacyjne publikowane w Serwisie przez Operatora obejmują:

 • treści i artykuły zamieszczane na blogu prowadzonym w Serwisie
 • treści zgromadzone w dziale Wiedza, również w formie filmowej
 • treści dźwiękowe publikowane poprzez Podcast Pozytywy Edukacji

3.2. Operator deklaruje, że publikowane w Serwisie treści opracowuje z najwyższą starannością. Operator nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność, kompletność, aktualność i prawidłowość przedstawionych informacji, a także za powstanie szkód materialnych lub niematerialnych wynikłych z pośredniego lub bezpośredniego wykorzystania lub niewykorzystania podanych informacji, bądź z wykorzystania nieprawidłowych lub niekompletnych informacji. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadków szkód powstałych w wyniku świadomego działania lub rażącego zaniedbania Operatora.

3.3. Operator zastrzega prawo do zmiany, usuwania i dodawania treści w Serwisie bez uprzedniego powiadomienia oraz do czasowego lub trwałego usunięcia danej treści.

3.4. Serwis może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, za których treść Operator nie ponosi odpowiedzialności.

4. Usługa Newsletter

4.1. Serwis oferuje możliwość realizacji bezpłatnej usługi Newsletter, polegającej na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności Serwisu. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4.2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail, w której wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w wymieniony link, adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów Newslettera, a jego dane zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

5. Polityka plików cookies

Niniejsza polityka bazuje na opracowaniu chronionym prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska. Opracowanie pochodzi ze strony wszystkoociasteczkach.pl.

5.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem:

 • informacji zawartych w plikach cookie
 • automatycznie pobieranym adresie IP zapisywanym w dziennikach logowania

5.2. Adresy IP są gromadzone anonimowo wyłącznie w celach statystycznych lub jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

5.3. Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

5.5. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

5.6. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookie:

 • sesyjne (session cookie), które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • stałe (persistent cookie), które są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

5.7. W ramach Serwisu stosowane są następujące kategorie plików cookie:

 • niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
 • pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
 • wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki czy wyglądu strony internetowej
 • reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań

5.8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika . Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania Użytkownika (przeglądarki internetowej).

5.9. Operator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5.10. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców oraz partnerów.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

6.2. Operator ma prawo dokonywania w dowolnym czasie zmian w Regulaminie, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie jego nowej treści na stronie pozytywy.pl/regulamin-serwisu-internetowego-pozytywy-edukacji.

Historia zmian Regulaminu Serwisu internetowego Pozytywy Edukacji

 • 2022-11-16, uwzględnienie Sklepu w punkcie 2.1
 • 2022-10-06, zmiana adresu siedziby Operatora w punkcie 1.2
 • 2022-05-06, uwzględnienie treści filmowych w punktach 2.1 i 3.1
 • 2021-11-09, pierwsza publikacja Regulaminu