Tutoring dla młodzieży (pakiet 10 spotkań)

1,599.00

Tutoring dla młodzieży to proces rozwojowy, który pomaga rozwiązywać problemy oraz wspiera marzenia i realizację planów.

W cyklu comiesięcznych spotkań, będę dla Twojego dziecka uważnym i wrażliwym dorosłym, wspierającym w osiąganiu samodzielności i dojrzałości oraz umiejętności planowania swojej drogi edukacyjno–zawodowej.

Kategoria:

Opis

Tutor to „mądry, bezpieczny dorosły”, którego rolą jest wspierać, współpracować i pomagać rozwijać mocne strony ucznia.

W tutoringu nie mamy gotowych rozwiązań. Ale dzięki indywidualnej pracy i regularnym spotkaniom, możemy wspierać rozwój młodego człowieka, opierając się na jego zainteresowaniach, predyspozycjach i możliwościach.

Dążymy do osiągnięcia samodzielności i dojrzałości, a także umiejętności planowania swojej drogi edukacyjno–zawodowej.

Nie jestem nauczycielką, lecz od kilku lat aktywnie zajmuje się tutoringiem młodzieży liecealnej z edukacji domowej. Towarzyszę młodym w rozwoju, aktywnie wspierając ich w dążeniu do celu.

Nie są to konsultacje czy korepetycje, a proces rozwojowy, który pomaga rozwiązywać problemy oraz wspiera marzenia i realizację planów.

Jako osoba z zewnątrz, dorosły inny niż rodzice, mam możliwość zbudowania z młodym człowiekiem innego rodzaju relacji. Nawet najlepsza, najbliższa relacja z uważnym i wrażliwym rodzicem, nie wyklucza roli tutora.

Młodzi potrzebują mieć wokół siebie uważnych, wrażliwych i wspierających dorosłych. Mogę być takim dorosłym dla Twojego dziecka.

Aby tutoring miał sens, musi być rozłożony w czasie. To proces, dlatego w ramach tutoringu umawiamy się na cykl spotkań, odbywających się raz w miesiącu przez 10 miesięcy.

Możemy zacząć we wrześniu lub w dowolnie innym momencie roku szkolnego.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, chcesz zindywidualizować powyższe ramy lub rozłożyć płatność na raty...

Zapraszam!

Informacje dodatkowe

Typ szkolenia

Edukacyjne, indywidualne

Czas trwania

10 sesji co miesiąc, po 60 min każda

Forma

Rozmowa on-line lub spotkanie na terenie Krakowa

Termin

Do ustalenia, w cyklu comiesięcznym

Usługa jest ralizowana zgodnie z Regulaminem organizacji szkoleń przez Pozytywy Edukacji.