Tak naprawdę szkoła to tylko epizod w życiu naszych dzieci.

Wierzę, że towarzysząc im w dorastaniu i nauce, należy kierować się wartościami pozwalającymi widzieć dzieci takimi, jakimi są tu i teraz.

Aby cel, do którego zmierzamy, nie przysłonił nam doświadczeń drogi, którą pokonujemy.

"Dzieci potrzebują dorosłych, którzy mają czas, żeby pobyć z nimi tu i teraz. My rodzice, stale jesteśmy zajęci przyszłością. Kiedy nasze dzieci mają cztery lata i chętnie się uczą, my już myślimy o uniwersytecie, na którym będą studiować. Jaki ma to na nie wpływ? Czują się bardzo samotni, jeśli nie mają nikogo, kto pobędzie z nimi tu i teraz. Wydaje im się wtedy, że nikt nie chce z nimi być."
Jesper Juul, Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?

Poniżej opisałam wartości, które dla mnie są najważniejsze w towarzyszeniu dzieciom w trakcie ich edukacji, ale i wychowywania. To nimi staram kierować się w swoim rodzicielstwie i na nich budowane są treści Pozytywów Edukacji.
Zdjęcie Kingi Pukowskiej

Świadomość

Świadomość
Każda decyzja może i powinna zostać podjęta świadomie. Warto zastanawiać się co nami kieruje i dlaczego wybieramy właśnie taką ścieżkę.

Świadomość to narzędzie do sprawdzania różnych opcji, których być może nie widać na pierwszy rzut oka, bez bliższego przyglądnięciu się tematowi.

Czasem wydaje się, że nie mamy wyjścia, że jest tylko jedna możliwa droga. Jednak świadome zgłębianie tematu rzuca przeważnie nowe światło, nawet na utarte ścieżki, pozwalając dostrzec możliwości wcześniej ukryte.

Świadomość nie każe nam iść w nieznane, ale pomaga podjąć decyzję. Jeśli popełnimy błąd, wiemy jak wrócić na właściwe tory, bo mamy poczucie wiedzy i szerokiego spojrzenia na daną sytuację: wyboru dokonaliśmy świadomie.

Niepowodzenie możemy traktować nie jako porażkę, lecz lekcję, dającą możliwość nauki i jeszcze głębszego poznania.

Świadomość pozwala żyć pełniej i prawdziwiej, doświadczać i decydować. Świadomość pobudza do odkrywania świata, szukania najlepszych rozwiązań i zmienienia tego, co warto zmienić.


Szacunek

Szacunek

Nie ma dzieci, są ludzie
Janusz Korczak

Szacunek dla drugiego człowieka i jego poglądów, nie powinien być powiązany z jego wiekiem czy możliwościami poznawczymi.

Wszyscy mamy różne doświadczenia i różne przekonania. Możemy więc nie zgadzać się nawet w kluczowych kwestiach dotyczących wychowania czy edukacji naszych dzieci.

Uczymy dzieci, że wolność każdego kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Dlatego ważne jest traktowanie z szacunkiem również naszych dzieci: w ich codzienności, w trudnościach i w niedoskonałościach.

Dzieci uczą się przez modelowanie. Widząc naszą postawę i nasze zachowania, w naturalny sposób doświadczają otwartości na różnorodność i odmienność.

Szacunek pomaga porozumieć się nawet w sytuacjach bardzo skrajnych poglądów. Uczmy szacunku nasze dzieci, by umiały rozmawiać, słuchać i dyskutować.


Relacja

Relacja

Nie ma nic cenniejszego w wychowywaniu dzieci niż relacja. Świadomość i szacunek są podstawowymi elementami, na których można budować silną relację, pełną zaufania i uważności.

Relacja sprawia, że nasze dzieci pozostają z nami w kontakcie, dzielą się tym co ważne w ich życiu, liczą się z naszym zdaniem. Relacja buduje w nich odwagę, by mogły żyć po swojemu i wedle swoich wartości.

Dzięki relacji jesteśmy obecni w życiu naszych dzieci jeszcze na długo po tym, gdy już dorosną i zaczną podążać swoją ścieżką.

Zobacz, jaka jest Misja Pozytywów Edukacji, bazowana na powyższych wartościach.