Tutoring dla młodzieży (pakiet 5 spotkań)

899.00

Tutoring dla młodzieży to proces rozwojowy, który pomaga rozwiązywać problemy oraz wspiera marzenia i realizację planów.

W cyklu comiesięcznych spotkań, będę dla Twojego dziecka uważnym i wrażliwym dorosłym, wspierającym w osiąganiu samodzielności i dojrzałości oraz umiejętności planowania swojej drogi edukacyjno–zawodowej.

Kategoria:

Opis

Tutor to „mądry, bezpieczny dorosły”, którego rolą jest wspierać, współpracować i pomagać rozwijać mocne strony ucznia.

W tutoringu nie mamy gotowych rozwiązań. Ale dzięki indywidualnej pracy i regularnym spotkaniom, możemy wspierać rozwój młodego człowieka, opierając się na jego zainteresowaniach, predyspozycjach i możliwościach.

Dążymy do osiągnięcia samodzielności i dojrzałości, a także umiejętności planowania swojej drogi edukacyjno–zawodowej.

Nie jestem nauczycielką, lecz od kilku lat aktywnie zajmuje się tutoringiem młodzieży liecealnej z edukacji domowej. Towarzyszę młodym w rozwoju, aktywnie wspierając ich w dążeniu do celu.

Nie są to konsultacje czy korepetycje, a proces rozwojowy, który pomaga rozwiązywać problemy oraz wspiera marzenia i realizację planów.

Jako osoba z zewnątrz, dorosły inny niż rodzice, mam możliwość zbudowania z młodym człowiekiem innego rodzaju relacji. Nawet najlepsza, najbliższa relacja z uważnym i wrażliwym rodzicem, nie wyklucza roli tutora.

Młodzi potrzebują mieć wokół siebie uważnych, wrażliwych i wspierających dorosłych. Mogę być takim dorosłym dla Twojego dziecka.

Aby tutoring miał sens, musi być rozłożony w czasie. To proces, dlatego w ramach tutoringu umawiamy się na cykl spotkań, odbywających się raz w miesiącu przez 5 miesięcy.

Możemy zacząć we wrześniu lub w dowolnie innym momencie roku szkolnego.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, chcesz zindywidualizować powyższe ramy lub rozłożyć płatność na raty...

Zapraszam!

Informacje dodatkowe

Typ szkolenia

Edukacyjne, indywidualne

Czas trwania

5 sesji co miesiąc, po 60 min każda

Forma

Rozmowa on-line lub spotkanie na terenie Krakowa

Termin

Do ustalenia, w cyklu comiesięcznym

Usługa jest ralizowana zgodnie z Regulaminem organizacji szkoleń przez Pozytywy Edukacji.